Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Skoleudviklingssamtale 2024

Udviklingspunkter for Lillebæltskolen 2024-2025

Vores fundament

På Lillebæltskolen arbejder vi ud fra den grundholdning at trivsel, læring, ansvar og samarbejde er grundstammen i at kunne give skolens eleverne mulighed for at opleve skolen som et godt sted at være og lære.

Lillebæltskolen prioriterer det enkelte barns personlige, sociale og faglige udbytte højt gennem hele barnets skolegang, så eleverne i et samarbejde mellem skole og hjem bliver dannet og uddannet til livet efter skolen. Derudover ønsker vi at skabe rammer, hvor den enkelte i fællesskabet kan udvikle sine potentialer bedst muligt.

Lillebæltskolen tager udgangspunkt i Middelfart Kommunes skolevision ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” og ønsker derigennem at skabe gode rammer, hvor der både er tryghed, trivsel og udfordringer for alle, og hvor gode inkluderende læringsfælleskaber, engagement, glæde og kvalitet i undervisningen præger hverdagen. 

Dette i et positivt og anerkendende miljø, så elever på Lillebæltskolen dannes og uddannes til livsduelige verdensborgere, der tror på, at de kan gøre en forskel i fællesskabet – både lokalt, nationalt og globalt. 

Vores udviklingspunkter

Vi vil i skoleåret 2024-2025 arbejde med nedenstående udviklingspunkter for at understøtte skolens videre udvikling.

Digital dannelse

Relevans

Handlinger

Forandring

Vi prioriterer, at der skal arbejdes med digital dannelse for alle på skolen, da vi oplever et behov for at eleverne bliver klædt på til den digitaliserede verden, de er en del af. 

 

 

 

 

Skolen igangsatte en proces sammen med skolebestyrelsen i skoleåret 2023-2024, hvor alle klasser blev introduceret til alderssvarende emner inden for digital dannelse. 

Denne proces fortsættes i kommende skoleår med nye alderssvarende emner.

 

Vi ønsker at se:

Flere elever der formår at tage kritisk stilling til egen brug af digitale medier.

Større forståelse for styrker og ulemper ved brugen af digitale medier.

Styrket samarbejde mellem skole og hjem omkring elevernes digitale dannelse og brugen af digitale medier. 

 

Læringsmiljøer

Relevans

Handlinger

Forandring

Vi prioriterer, at der arbejdes med skolens læringsmiljøer, så skolen opleves som et inspirerende og spændende sted at være.

 

 

 

 

På baggrund af skolens nyligt overståede renovering, vil der blive planlagt med at skabe spændende rammer og læringsmiljøer for læring.

Her vil der blandt andet være fokus på elevinddragelse.

 

Vi ønsker at se:

Inspirerende læringsmiljøer der giver elever lyst til læring

Øget motivation til deltagelse i undervisningen.

Øget trivsel

Fysisk indretninger der appellerer til læring.

 

Skolefravær

Relevans

Handlinger

Forandring

Vi prioriterer, at der sættes fokus på skolefravær for alle skolens elever.

 

 

 

Vi vil løbende følge op på elevernes fravær og på den baggrund, i samarbejde med forældrene og øvrige samarbejdspartnere, iværksætte tiltag for at hjælpe det enkelte barn tilbage til skolen.

Vi vil skabe rammer, der giver eleverne lyst til at komme i skole.

Vi ønsker at se:

Flere elever der kommer i skole.

Øget social, personlig og faglig trivsel.

At forældrene opnår viden om og forståelse for vigtigheden i at deres barn kommer i skole.

Evaluering

Vi foretager evaluering af udviklingspunkterne:

 

  • I skolebestyrelsen

  • I ledelsen

  • I teams

  • I Den samlede personalegruppe

  • Til næste års skoleudviklingssamtale

 

Dato: 15-04-2024

 

Skolelederens navn: Morten Bonde