Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Elevråd

Lillebæltskolens elevråd

Der er to elevråd på Lillebæltskolen. Et for de yngste elever (1. - 5. klassetrin) og et for de ældste (6. - 9. klassetrin). Elevrådsrepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen, således at A-klasserne vælger elevrådsrepræsentanter i lige år, mens B-klasserne vælger i ulige år. Elevrådet vælger selv formand blandt de valgte elevrådsrepræsentanter.

Det enkelte elevråd fastsætter selv hvilke poster, de ønsker elevrådsbestyrelsen skal bestå af.

Elevrådet fungerer som elevernes talerør/forbindelsesled til skolens ledelse, pædagogisk råd og skolebestyrel­se. Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen med 2 medlemmer.

Elevrådet arbejder med forskellige sager afhængigt af, hvad eleverne ønsker indført, afskaffet eller forbedret på skolen. Det kan f.eks. være frugtboder, udendørs faciliteter, temadage for hele skolen, samarbejde med kommunens øvrige elevråd m.m.

Elevrådet fastsætter selv sin arbejdsstruktur. Elevrådet arbejder i møder eller på temadage, hvor elevrådsemner kan tages op.

Til elevrådet er knyttet en lærer, som deltager i elevrådsmøderne og temadagene. Desuden hjælper læreren med at formidle kontakten til pædagogisk råd og skolens ledelse.