Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Uddannelsesvejledning

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Skolen står selv for det timeløse fag, Uddannelse og job (link: https://emu.dk/grundskole/uddannelse-og-job)

Uddannelsesvejledningen Middelfart står for vejledningsindsatsen på skolen, denne foregår primært i 7. til 9. klasse, med følgende aktiviteter:

 • Kollektiv vejledning
 • Gruppevejledning
 • Individuel vejledning
 • Vejledningsaktiviteter i samarbejde med ungdomsuddannelserne
  - Introkurser
  - Brobygning
  - Ung til ung aften
 • Frikvartersvejledning
 • Uddannelsesparathedsvurdering i samarbejde med skolen
 • Erhvervspraktik (sørger for forsikring)

Den primære vejleder på skolen er:
Uddannelsesvejleder Sune Grau Hansen sune.grauhansen@middelfart.dk tlf. 24 89 14 40

UV-Middelfart

E-vejledning: link https://www.ug.dk/evejledning

Ungdomsuddannelser link: https://www.ug.dk/6til10klasse

Forældreside på UG.dk link: https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/optagelse