Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Forældresamarbejde og kommunikation

Forældresamarbejde og kommunikation:

Sammenhæng:

Samarbejdet skal foregå ud fra en helhedstænkning omkring det enkelte barn, hvor der skal være en åben dialog mellem forældre og det pædagogiske personale om børnenes venskaber, behov, trivsel og læring.

Mål:

At vi tilgodeser det enkelte barns trivsel, læring og behov igennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Tiltag:
  • Der er en kontaktpædagog, som følger klassen fra Mini Fritten til 0. kl.
  • Som kontaktpædagog følger man en klasse fra 1.-3. klasse i både SFO, i UUV og træningstid m.v.
  • I den daglige kontakt informerer vi gensidigt hinanden (forældre og det pædagogiske personale), omkring såvel positive ting, som væsentlige ting i forhold til udfordringer omkring trivsel og læring, samt i situationer hvor det vurderes, at det enkelte barn har behov for særlig opmærksomhed, omsorg og støtte.
  • Det pædagogiske personale på skolen arbejder ud fra Middelfart Kommunes koncept omkring Trivsel på tværs.
  • Kommunikation omkring SFO’ens forskellige månedlige aktiviteter, kommunikeres ud på Aula en gang om måneden.
Tegn:
  • At vi oplever en elevgruppe i indskolingen, som er i trivsel og dermed har de bedst tænkelige forudsætninger for læring.
  • At vi har en høj grad af tilfredshed blandt forældrekredsen i forhold til vores samarbejde såvel som daglige kommunikation.
Evaluering:

Evaluering skal foregå løbende.